1. Mục đích thu thập:
  • Việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng (email, điện thoại, địa chỉ, họ tên) nhằm đảm bảo việc vận chuyển sản phẩm đến tận tay khách hàng hoặc tiếp nhận các phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Shop.
 2. Phạm vi sử dụng:
  • ShopYeuThuong cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các mục đích: bán hàng và giao nhận sản phẩm tới tay khách hàng, thông báo các chương trình khuyến mãi-giảm giá, liên lạc trong các trường hợp đặc biệt khác.
  • ShopYeuThuong cam kết không chuyển giao bất cứ thông tin nào của khách hàng cho một bên thứ ba sử dụng.
 3. Cam kết và khiếu nại:
  • ShopYeuThuong sẽ sử dụng số điện thoại, địa chỉ và tên khách hàng cho bên giao nhận trong trường hợp cần giao sản phẩm tới tay khách hàng.
  • Trong trường hợp bị hacker tấn công máy chủ, Shop có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng xử lý và thông tin tới khách hàng.
  • Khách hàng có quyền khiếu nại tới Shop trong trường hợp có bằng chứng chứng minh Shop cung cấp thông tin của mình tới bên thứ ba, ngoại trừ bên giao nhận như đã nói ở trên. Trong trường hợp bằng chứng chứng minh có cơ sở, Shop có trách nhiệm giải quyết thiệt hại cho khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên.